lørdag den 11. februar 2017

Amager naturepark with bus and train

Visit by train and metro

Trainstations: Ørestad

Metrostations: Vestamager, Ørestad, Sundby, DR Byen
Note that the metro has 3 legs connecting at Nørreport St.
 • Vanløse-Frederiksberg-Nørreport
 • Nørreport-Copenhagen airport (connects with the Øresundstog)
 • Nørreport-Vestamager St. (which is the line to use to visit the nature park)

Visit by bus

Bus 33 is the main bus to use when visiting the southernmost part of the commons and it's the only bus for Kongelunden Forest and the meadows around Søvang. It starts from Rådhuspladsen bus station (close to central station) and operates the following stretches
 • Rådhuspladsen-Ørestad St: On workdays this stretch is operated 6 times pr. hour, one however does not call at Ørestad or Vestamager St.
 • Ørestad St.-Nøragersmindevej: On workdays there are 4 departures pr. hour om this stretch
 • Nøragersmindevej-Søvang: On workdays this stretch is only operated once pr. hour, only way to get to and from Kongelunden Forest
A few other busses also should be mentioned
 • 4A: From Valby to Bella Center St. and on to the eastern parts of Amager
 • 250S: From central station to Bella Center St.; strays the western parts of the Amager fælled
 • 500S: From Ballerup and Glostrup St. to Ørestad St.

søndag den 10. januar 2016

Store Dyrehave

Store Dyrehave er et skovområde syd for Hillerød i Nordsjælland. Store Dyrehave blev indhegnet af et jorddige i 1628 af Christian 4. i forbindelse med opførelsen af Frederiksborg Slot, for at holde en hjortebestand inde. Christian 5. anlagde i 1670-80 de karakteristiske stjerneformer med det formål at drive parforcejagt, noget der også stadig ses i Dyrehaven ved Jægersborg. Store Dyrehave blev i 2015 optaget på UNESCOs verdensarvsliste sammen med Gribskov og Jægersborg Hegn og Dyrehave under navnet "Christian 5.s jagtlandskaber". Se mere på http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2008/dec/store-dyrehave/

Man kan gå til den nordlige del direkte fra Hillerød St. og ellers fra flere stoppesteder på buslinjerne 306, 335 og 375R der alle kører fra Hillerød St.

Arboretet, Hørsholm

Arboretet i Hørsholm er en træbotanisk have kombineret med forskning og uddannelse. Arboretet er en enhed under Skov & Landskab ved Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer, Københavns Universitet.

Plantesamlingen rummer ca. 2.000 arter og er den største samling af planter og træer i Danmark. Grundlagt i 1936. Samlingen er omfattende og meget flot og faktisk værd at besøge hele året, men er måske flottest i efteråret.

Arboretet har dagligt åbent for offentligheden fra 07.30 til solnedgang; hunde må ikke medtages.

Det er lidt svært med det offentlige, men man kan tage bus 150S (Nørreport St. - Kokkedal St.) eller 354 (Holte St. - Nivå St.) til Dr. Neergårdsvej og så gå af en sti ind til hovedindgangen.

lørdag den 19. december 2015

Forstbotanisk Have, Charlottenlund

Forstbotanisk Have i Charlottenlund er en park underlagt Naturstyrelsen. Haven udgjorde tidligere en enhed under Arboretet i Hørsholm og var dengang tilknyttet Skov & Landskab ved Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer, Københavns Universitet. Haven er 3,5 ha stor og rummer mere end 600 arter af træer og buske. Forstbotanisk Have blev grundlagt i 1838 som et uddannelsesinstitution for botanikere ved Københavns universitet.
Siden 1970 har plejen af haven været udpræget ekstensiv, og den fremstod i stadig stigende omfang som naturskovsområde, i takt med at biologerne fra Københavns Universitet i stigende omfang anvendte Arboretet i Hørsholm til undervisnings-, studie- og forskningsmæssige formål. Som følge heraf er ansvaret for havens pleje og vedligeholdelse fra foråret 2008 overdraget til Skov- og Naturstyrelsen. Der er fri adgang til Forstbotanisk Have året rundt fra klokken 07.00 og indtil solnedgang. Der er mange flotte og usædvanlige træer og buske, og i foråret er Rhododendronerne meget flotte. Haven ligger i gåafstand fra Charlottenlund St.

torsdag den 10. december 2015

Mølleåen

Mølleåen er en af de største åer på Sjælland, og selvom den måske ikke er den længste er den nok den kendteste. Den har sit udspring mellem  Buresø og Bastrup sø ved Ganløse og løber hele vejen ud til Øresund. Man kan gå praktisk taget hele vejen langs med den - en ganske flot, men også lidt lang tur, der passende kan tages i etaper.

 • Fra Bastrup Sø til Farum: En ganske flot tur hvor man bl.a. passerer det imponerende Bastrup Stenhus, et borgtårn fra tidlig middelalder med op til 6m tykke mure. Der er kun dårlig adgang med offentlig trafik til denne del.
 • Fra Farum til Frederiksdal: Her går man langs med Furesøen og evt. kan man alternativt bruge Baadfarten fra Furesøbad til Frederiksdal og evt. videre til Lyngby.
 • Fra Frederiksdal til Lyngby: Gennem Lyngby Åmose
 • Fra Lyngby til Øresund: Her følger man "Nærum Grisen" et langt stykke, passerer Frilandsmuseet og Brede, Det Danske Schweiz ved Ørholm og endelig Raadvad og Dyrehaven. Man kommer forbi ganske mange gamle vandmøller på dette stykke, der måske er det mest spændende.
Der er offentlig transport til flere steder undervejs, bl.a. bus 334 fra Farum St. til Langebæk Gård, S-tog til Farum St., bus 191 (Sorgenfri St. - Lyngby St.) til Frederiksdal, S-tog til Lyngby St., næstem alle stationerne på Nærum banen, bus 182/183 mellem Lyngby St. og Raadvad og bus 388 fra Klampenborg St. til Strandmøllen.

søndag den 1. november 2015

Vestskoven

Vestskoven er et kunstigt anlagt skovområde på ca. 13 km² vest for København, primært beliggende i Albertslund Kommune. Anlæggelsen af skoven blev påbegyndt i 1967, og hovedformålet med etableringen af Vestskoven var at skabe et rekreativt område for de hastigt voksende byområder på Københavns vestegn. Skoven er anlagt som et varieret landskab med åben skov, store sletter, kunstige bakkelandskaber samt høje, søer, stier og veje. Vestskoven er i dag et stort rekreativt naturområde med bålpladser, en naturskole, et museum og en vikingelandsby. Skoven er også hjemsted for Herstedhøje, Oxbjerget. Visse områder afgræsses af Skotsk Højlandskvæg, andre af får

Der er ikke mange faciliteter i skoven ud over at naturskolen til tider har salg af te, kaffe og is. Landsbyerne Risby og Herstedøster har heller ingen faciliteter. Byområdet Albertslund ligger dog tæt på den sydlige del af skoven og her finder man både sipsesteder og supermarkeder. Skoven kan nås med Movias linjer 142, 143, 166, 300S og 500S. Skoven kan ikke direkte nås fra nogen station, men Vestvolden der grænser op til den vestlige del af skoven kan nås fra Husum St. og Brøndbyøster St. Fra Malmparken St. er der adgang til et parkområde der grænser op til den nordlige del af skoven. Se også http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2008/dec/vestskoven/

lørdag den 31. oktober 2015

Sagnlandet Lejre

Sagnlandet Lejre, der åbnede i 1964 under navnet Arkæologisk Forsøgscenter Lejre, er et forsknings- og formidlingscenter og en populær turistattraktion med fortid og arkæologi som hovedtema. Sagnlandet ligger i Lejre Kommune, 13 km vest for Roskilde. Sagnlandet Lejre formidler Danmarks fortid fra jægerstenalderen til landbotiden. Da stedet åbnede, var det verdens første center for forsøg med forhistorisk og historisk teknologi.

I de arbejdende værksteder væveværkstedet, pottemageriet og smedjen laves kopier af håndværk fra historiske og forhistoriske tider. Det er nemlig her, at redskaberne, dragterne og husgeråd til brug i de rekonstruerede miljøer bliver fremstillet.

Det meste er udendørs, og faciliteterne er begrænsede. Der er dog en butik og i højsæsonen mulighed for at få lidt at spise. De præcise aktiviteter der foregår på en given dag fremgår af hjemmesiden http://www.sagnlandet.dk/.

Sagnlandet kan nås med Movia bus 233 fra Lejre St. eller telebus 275. Det har åbent fra ca. 1. Maj til 1. Oktober samt i påske- og efterårsferierne.